CADNET ACADEMY

  • Trung tâm đào tạo và tư vấn nhân sự chất lượng cao liên quan CAD theo tiêu chuẩn Nhật Bản.
  • Tầng 2 Nhà Thí Nghiệm, Đại Học Xây Dựng, 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • info@cadnet.vn

  • 096.181.5050

    Liên hệ chúng tôi