Chuyên đề M&E Phần mềm Tfas

Phần mềm CADWe’ll Tfasトレーニング

Upload: Tháng Bảy 13, 2021 | Thời gian: 2h30m | 368 Learners

Khoá học CADWe’ll Tfas giúp các bạn kỹ sư M&E nắm được các thao tác cơ bản sử dụng phần mềm Tfas và quy trình cơ bản triển khai một dự án M&E theo tiêu chuẩn Nhật Bản;

Tư vấn khóa học

Đối tượng tham gia

Khoá học dành cho sinh viên, kỹ sư lần đầu tiếp xúc với phần mềm Rebro thiêt kế M&E của Nhật Bản.

Kỹ sư có nguyện vọng chuyển đổi công việc từ Quản lý thi công sang vị trí Thiết kế M&E

Học viên tại các trường senmon CAD có nguyện vọng tìm hiểu chuyên sâu và gắn bó với mảng M&E tại Nhật Bản.

Kỹ sư làm việc tại Nhật bản có nguyện vọng quay về Việt Nam làm việc cho các công ty M&E Nhật Bản tại Việt Nam.

Chương trình đào tạo

Chapter 1: 基本操作の説明

Chapter 1: 基本操作の説明

1. CADWE’LLCAPE の画面構成
2. ヘルプを利用する
3.マウスンの使い方
4.基本的な操作を練習する
5.基本図形を作図する

Chapter 1: 基本操作の説明

Chapter 1: 基本操作の説明

6.元に戻す、やり直す
7.図形を拡大表示する
8.文字を入力、複数の校正する
9.図形を正確に作図するには

Chapter 1: 基本操作の説明

Chapter 1: 基本操作の説明

10. 寸法線を作図する
11.図形を移動する,複写する
12.図形を変形する
13.図形の色、線種を変更する
14.図形をペイントする
15.補助図形を作図する

Chapter 1: 基本操作の説明

Chapter 1: 基本操作の説明

16.レイヤの設定
17.シートの設定
18.キー機能の割り当て

Chapter 1: 基本操作の説明

Chapter 1: 基本操作の説明

19. 図面を並べて表示する
20.図面を検索する
21.複数の図面を操作する
22. 複数のレイヤを操作する

Chapter 2: 建築図の作成

Chapter 2: 建築図の作成

1.建築図の作成準備
2.通り芯を作図する
3.柱、壁を作図する

Chapter 2: 建築図の作成

Chapter 2: 建築図の作成

4.梁を作図する
5.健具を作図する
6.健具のサイズを変更する

Chapter 2: 建築図の作成

Chapter 2: 建築図の作成

7.天井を伏図を作図する
8.建築部材を編集する
9.仕上げを作図する
10.材質記号を作図する

Chapter 2: 建築図の作成

Chapter 2: 建築図の作成

11.階段を作図する
12.エレベーターを作成する
13.建築図をペイントする

Chapter 3:空調施工図の作成

Chapter 3:空調施工図の作成

1.空調施工図の作成準備
2. 機器、器具を配置する
3.ダクトをルーティングする

Chapter 3: 空調施工図の作成

Chapter 3: 空調施工図の作成

4.ダクトをサイズの変更する ° ダクトのレベルの変更する
5.ダクトを編集する
6.寄寸法の作図と変更

Chapter 3: 空調施工図の作成

Chapter 3: 空調施工図の作成

7.ルートを省略する
8.ダクトを連結選択する
9.図面を作成する
10.隠線する

Chapter 3: 空調施工図の作成

Chapter 3: 空調施工図の作成

11.ダクトをペイントする
12.ダクトの傍記を表示する
13.文字を入力する

Chapter 4: 衛生設備図の作成

Chapter 4: 衛生設備図の作成

1.衛星設備図の作成準備
2.器具を配置する
3.配管材料を設定する
4.立て管を作図する

Chapter 4: 衛生設備図の作成

Chapter 4: 衛生設備図の作成

5.配管をルーティングする
6.材料を挿入する
7.配管を連結選択する

Chapter 4: 衛生設備図の作成

Chapter 4: 衛生設備図の作成

8.配管の編集機能
9.勾配を付加する

Chapter 4: 衛生設備図の作成

Chapter 4: 衛生設備図の作成

10.立上り、下り線にサイズを記入する
11.文字を入力する
12.アイソメ図を作図する

Chapter 5: 系統図を作図する

Chapter 5: 系統図を作図する

1.系統図作成の流れ
2.系統図の作成準備
3.消火栓を配置する
4.シャフト部を作図する

Chapter 5: 系統図を作図する

Chapter 5: 系統図を作図する

5.フロアの配置を作図する
6.消火管から分岐ルートを作図する
7.揃え機能
8.―活ルート省略機能

Chapter 6: 詳細設計図の作成

Chapter 6: 詳細設計図の作成

1.詳細設計図作成の流れ
2.詳細設図の作成準備
3.配置を作図する

HỌC PHÍ

ProsPack 2020

Dành cho các chuyên gia / đại lý
Bandwith150
Miền bổ sung
SSD Storage
Địa chỉ email

Học phí: 950,000 

Dành cho các chuyên gia / đại lý

Đăng ký ngay

ProsPack 2021

Dành cho các chuyên gia / đại lý
Miền bổ sung
Bộ nhớ SSD
Miền bổ sung
Địa chỉ Email
Bandwith150

Học phí: 12,000,000 

Dành cho các chuyên gia / đại lý

Đăng ký ngay

ProsPack 2020

Dành cho các chuyên gia / đại lý
Miền bổ sung
Địa chỉ email
Bandwith150
Bộ nhớ SSD

Học phí: 800,000 

Dành cho các chuyên gia / đại lý

Đăng ký ngay

Kỹ năng đạt được

– Thành thạo thao tác cơ bản của phần mềm
Tfasの基本的な操作ができる。
– Nhập dữ liệu kiến trúc và dựng được các hệ thống cơ bản ( cấp thoát nước, điều hòa không khí, PCCC, …)
建築データ入力でき、衛生給排水・空調換気・消火などの基本的な設備システムを理解し、図面作成できる。
– Kiểm tra xung đột giữa các hệ thống và phương pháp xử lý
設備同士の干渉をチェックしてから、対策を行うことが出来る。
– Tạo và xuất bản vẽ thi công
正確な施工図レイアウトを作成、出力できる。

Tại sao chọn chúng tôi

Đào tạo theo tiêu chuẩn Nhật Bản

CADNET cùng với các đối tác Nhật Bản xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn Nhật Bản nhằm đảm bảo đầu ra của học viên đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các công ty Nhật Bản.

Lộ trình học tập phù hợp với từng cá nhân

Lộ trình học tập được xây dựng phù hợp với mỗi đối tượng khác nhau như: Lộ trình cho người mới bắt đầu, lộ trình cho du học sinh senmon, lộ trình cho người chuyển từ thi công sang thiết kế .....nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra tốt nhất cho mỗi học viên sau khoá học đáp ứng tốt nhất yêu cầu tuyển dụng của các công ty Nhật Bản.

Giới thiệu việc làm sau khi kết thúc khoá học

CADNET đang có 20 đối tác tuyển dụng thường xuyên kỹ sư sau mỗi khoá học, nhu cầu hàng tháng khoảng 100-200 kỹ sư các nghành nghề khác nhau.

Đào tạo phần mềm và dự án thực tế Nhật Bản

Với tiêu chí là đảm bảo chất lượng đầu ra theo chuẩn Nhật Bản, chúng tôi cung cấp cho ứng viên tài liệu thực tế là các dự án đã triển khai với Nhật Bản để học sinh nắm rõ thực tế công việc sau khi học và làm việc.

Tặng kèm khóa học tiếng Nhật chuyên nghành

Khoá học tiếng Nhật chuyên nghành giúp học viên nắm vững kiến thức chuyên môn và dễ dàng hoà nhập với công việc sau khi tốt nghiệp.

Support trong suốt quá trình làm việc tại Nhật Bản

CADNET support ứng viên suốt quá trình học tập và làm việc tại Nhật Bản sau khoá học.

Khoá học E-learning mọi lúc, mọi nơi

E-learning giúp học viên chủ động sắp xếp lịch học phù hợp với thời gian biểu và có thể tham gia học mọi lúc mọi nơi.