Đăng bởi Admin careerbank - 08 Tháng Hai 2021

【 FA 現場ですぐに使えるフレーズ集】【 日本語・ベトナム語対訳】

“nguồn: tiengnhatkythuat.com”

【 FA 現場ですぐに使えるフレーズ集】【 日本語・ベトナム語対訳】Mẫu câu tiếng Nhật chuyên ngành Kỹ thuật Tự động hóa Xí nghiệp FA thường dùng tại nơi làm việc

Đúng như tiêu đề của tài liệu, bộ mẫu câu này giới thiệu một số mẫu câu từ cơ bản nhất, đến chào hỏi, giới thiệu bản thân khi vào công ty mới, đến các mãu câu hay dùng trong công việc thiết kế, trong xưởng sản xuất, kiểm tra sản phẩm, bảo trì, an toàn lao động, đào tạo nhân viên… đến các mẫu câu sẽ sử dụng trong các buổi lễ của công ty, nomikai…

Đây đều là những mẫu câu rất hay được sử dụng và mang sắc thái kính ngữ cao. Mong các bạn hãy học thuộc và sử dụng một cách linh hoạt trong môi trường làm việc của mình. 

Kèm theo là tài liệu PDF, các bạn có thể tải trực tiếp.